X  Zatvori Aktivni nebeski događaji
Aktuelnosti @ 24-07-2024
Meteorski pljuskovi: alpha Capricornids
Vidljivo Jul 3 - Avg 15   Maksimum Jul 29 > 31

Meteorski pljuskovi: Delta Aquariids
Vidljivo Jul 12 - Avg 22   Maksimum Jul 29 > 31

Meteorski pljuskovi: Perseids
Vidljivo Jul 17 - Avg 26   Maksimum Avg 12 > 14

Sledeći događaji
Meteorski pljuskovi: Southern Taurids
Vidljivo Sep 10 - Nov 19   Maksimum Okt 9 > 11

Meteorski pljuskovi: Orionids
Vidljivo Okt 2 - Nov 7   Maksimum Okt 21 > 23

Meteorski pljuskovi: Northern Taurids
Vidljivo Okt 20 - Dec 9   Maksimum Nov 11 > 13

Godišnji pljuskovi meteora
Dec 28 > Jan 12Quadrantids ↑ Jan 3 > 5
Apr 16 > Maj 1Lyrids ↑ Apr 21 > 23
Apr 19 > Maj 29eta Aquariids ↑ Maj 5 > 7
Jul 3 > Avg 15alpha Capricornids ↑ Jul 29 > 31
Jul 12 > Avg 22Delta Aquariids ↑ Jul 29 > 31
Jul 17 > Avg 26Perseids ↑ Avg 12 > 14
Sep 10 > Nov 19Southern Taurids ↑ Okt 9 > 11
Okt 2 > Nov 7Orionids ↑ Okt 21 > 23
Okt 20 > Dec 9Northern Taurids ↑ Nov 11 > 13
Nov 6 > Dec 1Leonids ↑ Nov 16 > 18
Dec 4 > Dec 18Geminids ↑ Dec 13 > 15
Dec 17 > Dec 27Ursids ↑ Dec 21 > 23
Vodič
Meteori se najbolje vide u toku nioći, iako meteori ulaze u atmosferu u bilo koje doba dana. Teže ih je videti na dnevnom svetlu, odvojeno od zore i sumraka.

Bilo koja bliža svetlost, može učiniti otežano posmatranje mesečine. Meteorski pljuskovi najbolje su vide daleko od gradske svetlosti.