Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Podaci ažurirani 25/1/2020 11:15.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20201031.5*---------1031.5*
Dec 2018 / Nov 20191036.81033.21022.1*1017.5*1036.8*
Dec 2017 / Nov 20181034.9*1026.71023.2*1036.0*1036.0*
Maks1036.8 1033.2 1023.2 1036.0 1036.8
 
Prosečan vazdušni pritisak
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20201012.4* 4.9 manje od proseka za Zima ...---------1012.4*4.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20191019.6 2.4 više od proseka za Zima ...1016.8 0.9 više od proseka za Proleće ...1017.3* 1.1 više od proseka za Leto ...1007.8* 9.4 manje od proseka za Jesen ...1016.3*0.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181018.5* 1.3 više od proseka za Zima ...1014.9 0.9 manje od proseka za Proleće ...1015.9* 0.3 manje od proseka za Leto ...1022.3* 5.1 više od proseka za Jesen ...1017.6*1 više od proseka za yearly ...
prosek1017.2 1015.8 1016.1 1017.2 1016.6
 
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 2020984.7---------984.7
Dec 2018 / Nov 20191000.91004.21013.7997.5997.5
Dec 2017 / Nov 20181000.21001.21007.01003.91000.2
Min984.7 1001.2 1007.0 997.5 984.7
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.