Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 17/7/2019 12:30.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20191556.4 375.6 više od proseka za Zima ...639.2 63.3 više od proseka za Proleće ...15.2* 2.7 manje od proseka za Leto ...---2210.8* 85.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018805.2* 375.6 manje od proseka za Zima ...512.6 63.3 manje od proseka za Proleće ...20.6* 2.7 više od proseka za Leto ...521.8*  1860.2* 436.2 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1556.4 639.2 20.6 521.8 2210.8
prosek1180.8 575.9 17.9 521.8 2296.4
Min805.2 512.6 15.2 521.8 1860.2
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20190.0  6.2 17.4 manje od proseka za Proleće ...138.2* 79.9 manje od proseka za Leto ...---144.4* 122.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0*  40.9 17.3 više od proseka za Proleće ...297.9* 79.8 više od proseka za Leto ...24.8*  363.6* 97.1 više od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 40.9 297.9 24.8 363.6
prosek0.0 23.6 218.1 24.8 266.5
Min0.0 6.2 138.2 24.8 144.4
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.