Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 20/5/2019 14:20.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 2019104.1 5.3 više od proseka za Zima ...61.1* 78.9 manje od proseka za Proleće ...------165.2* 238.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 201893.4* 5.3 manje od proseka za Zima ...218.8 78.9 više od proseka za Proleće ...131.1*  33.5*  476.8* 73.5 više od proseka za yearly ...
 
Maks104.1 218.8 131.1 33.5 476.8
prosek98.8 139.9 131.1 33.5 403.3
Min93.4 61.1 131.1 33.5 165.2
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.