Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 24/1/2021 02:40.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 202168.2* 13.4 manje od proseka za Zima ...---------68.2* 320.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 202060.5 21.1 manje od proseka za Zima ...139.8 2.3 manje od proseka za Proleće ...234.3* 94.2 više od proseka za Leto ...12.8* 12.2 manje od proseka za Jesen ...447.4* 58.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019104.1 22.6 više od proseka za Zima ...67.6 74.5 manje od proseka za Proleće ...54.9* 85.2 manje od proseka za Leto ...28.6* 3.6 više od proseka za Jesen ...255.2* 133.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 201893.4* 11.9 više od proseka za Zima ...218.8 76.7 više od proseka za Proleće ...131.1* 9 manje od proseka za Leto ...33.5* 8.5 više od proseka za Jesen ...476.8* 88.1 više od proseka za yearly ...
 
Maks104.1 218.8 234.3 33.5 476.8
prosek81.5 142.1 140.1 25.0 388.7
Min60.5 67.6 54.9 12.8 68.2
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.