Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 20/4/2021 08:05.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 2021154.0* 51 više od proseka za Zima ...0.0* 106.6 manje od proseka za Proleće ...------154.0* 220.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 202060.5 42.5 manje od proseka za Zima ...139.8 33.3 više od proseka za Proleće ...234.3* 94.2 više od proseka za Leto ...12.8* 12.2 manje od proseka za Jesen ...447.4* 72.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019104.1 1.1 više od proseka za Zima ...67.6 39 manje od proseka za Proleće ...54.9* 85.2 manje od proseka za Leto ...28.6* 3.6 više od proseka za Jesen ...255.2* 119.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 201893.4* 9.6 manje od proseka za Zima ...218.8 112.3 više od proseka za Proleće ...131.1* 9 manje od proseka za Leto ...33.5* 8.5 više od proseka za Jesen ...476.8* 102.2 više od proseka za yearly ...
 
Maks154.0 218.8 234.3 33.5 476.8
prosek103.0 106.5 140.1 25.0 374.6
Min60.5 0.0 54.9 12.8 154.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.