Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 28/11/2023 22:50.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 2023167.7 48 više od proseka za Zima Prosečno.176.0 58.4 više od proseka za Proleće Prosečno.336.9 161.3 više od proseka za Leto Prosečno.176.1* 90.2 više od proseka za Jesen Prosečno.856.7* 357.9 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022138.5 18.8 više od proseka za Zima Prosečno.103.2* 14.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.198.5 22.9 više od proseka za Leto Prosečno.148.8 62.9 više od proseka za Jesen Prosečno.589.0* 90.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021154.0* 34.3 više od proseka za Zima Prosečno.0.0 117.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.97.8* 77.8 manje od proseka za Leto Prosečno.115.8 29.9 više od proseka za Jesen Prosečno.367.6* 131.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 202060.5 59.2 manje od proseka za Zima Prosečno.139.8 22.2 više od proseka za Proleće Prosečno.234.3* 58.7 više od proseka za Leto Prosečno.12.8* 73.1 manje od proseka za Jesen Prosečno.447.4* 51.4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019104.1 15.6 manje od proseka za Zima Prosečno.67.6 50 manje od proseka za Proleće Prosečno.54.9* 120.7 manje od proseka za Leto Prosečno.28.6* 57.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.255.2* 243.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 201893.4* 26.3 manje od proseka za Zima Prosečno.218.8 101.2 više od proseka za Proleće Prosečno.131.1* 44.5 manje od proseka za Leto Prosečno.33.5* 52.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.476.8* 22 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks167.7 218.8 336.9 176.1 856.7
prosek119.7 117.6 175.6 85.9 498.8
Min60.5 0.0 54.9 12.8 255.2
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.