Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 26/1/2023 22:10.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 2023141.4* 26.1 više od proseka za Zima Prosečno.---------141.4* 291 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022138.5 23.2 više od proseka za Zima Prosečno.103.2* 2.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.198.5 55.2 više od proseka za Leto Prosečno.148.8 80.9 više od proseka za Jesen Prosečno.589.0* 156.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021154.0* 38.7 više od proseka za Zima Prosečno.0.0 105.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.97.8* 45.5 manje od proseka za Leto Prosečno.115.8 47.9 više od proseka za Jesen Prosečno.367.6* 64.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 202060.5 54.8 manje od proseka za Zima Prosečno.139.8 33.9 više od proseka za Proleće Prosečno.234.3* 91 više od proseka za Leto Prosečno.12.8* 55.1 manje od proseka za Jesen Prosečno.447.4* 15 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019104.1 11.2 manje od proseka za Zima Prosečno.67.6 38.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.54.9* 88.4 manje od proseka za Leto Prosečno.28.6* 39.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.255.2* 177.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 201893.4* 21.9 manje od proseka za Zima Prosečno.218.8 112.9 više od proseka za Proleće Prosečno.131.1* 12.2 manje od proseka za Leto Prosečno.33.5* 34.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.476.8* 44.4 više od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks154.0 218.8 234.3 148.8 589.0
prosek115.3 105.9 143.3 67.9 432.4
Min60.5 0.0 54.9 12.8 141.4
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.