Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 24/9/2022 17:15.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 2022138.5 28.4 više od proseka za Zima Prosečno.103.2* 2.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.198.5 55.2 više od proseka za Leto Prosečno.14.1* 26.9 manje od proseka za Jesen Prosečno.454.3* 54 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021154.0* 43.9 više od proseka za Zima Prosečno.0.0 105.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.97.8* 45.5 manje od proseka za Leto Prosečno.115.8 74.8 više od proseka za Jesen Prosečno.367.6* 32.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 202060.5 49.6 manje od proseka za Zima Prosečno.139.8 33.9 više od proseka za Proleće Prosečno.234.3* 91 više od proseka za Leto Prosečno.12.8* 28.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.447.4* 47.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019104.1 6 manje od proseka za Zima Prosečno.67.6 38.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.54.9* 88.4 manje od proseka za Leto Prosečno.28.6* 12.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.255.2* 145.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 201893.4* 16.7 manje od proseka za Zima Prosečno.218.8 112.9 više od proseka za Proleće Prosečno.131.1* 12.2 manje od proseka za Leto Prosečno.33.5* 7.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.476.8* 76.5 više od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks154.0 218.8 234.3 115.8 476.8
prosek110.1 105.9 143.3 41.0 400.3
Min60.5 0.0 54.9 12.8 255.2
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.