Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 19/5/2024 02:55.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202461.2 50.1 manje od proseka za Zima Prosečno.199.4* 70.1 više od proseka za Proleće Prosečno.------260.6* 249.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023167.7 56.4 više od proseka za Zima Prosečno.176.0 46.7 više od proseka za Proleće Prosečno.336.9 161.3 više od proseka za Leto Prosečno.225.8* 131.6 više od proseka za Jesen Prosečno.906.4* 396 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022138.5 27.2 više od proseka za Zima Prosečno.103.2* 26.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.198.5 22.9 više od proseka za Leto Prosečno.148.8 54.6 više od proseka za Jesen Prosečno.589.0* 78.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021154.0* 42.7 više od proseka za Zima Prosečno.0.0 129.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.97.8* 77.8 manje od proseka za Leto Prosečno.115.8 21.6 više od proseka za Jesen Prosečno.367.6* 142.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 202060.5 50.8 manje od proseka za Zima Prosečno.139.8 10.5 više od proseka za Proleće Prosečno.234.3* 58.7 više od proseka za Leto Prosečno.12.8* 81.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.447.4* 63 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019104.1 7.2 manje od proseka za Zima Prosečno.67.6 61.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.54.9* 120.7 manje od proseka za Leto Prosečno.28.6* 65.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.255.2* 255.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 201893.4* 17.9 manje od proseka za Zima Prosečno.218.8 89.5 više od proseka za Proleće Prosečno.131.1* 44.5 manje od proseka za Leto Prosečno.33.5* 60.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.476.8* 33.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks167.7 218.8 336.9 225.8 906.4
prosek111.3 129.3 175.6 94.2 510.4
Min60.5 0.0 54.9 12.8 255.2
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.