Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 24/1/2021 03:35.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 202116.1*---------16.1*
Dec 2019 / Nov 202020.133.735.4*23.3*35.4*
Dec 2018 / Nov 201918.829.337.8*32.2*37.8*
Dec 2017 / Nov 201817.2*30.035.4*32.1*35.4*
Maks20.1 33.7 37.8 32.2 37.8
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 20216.1* 0.1 manje od proseka za Zima ...---------6.1*11.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20207.7 1.5 više od proseka za Zima ...17.8 0.8 manje od proseka za Proleće ...27.1* 1.2 manje od proseka za Leto ...11.5* 6.6 manje od proseka za Jesen ...16.1*1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20195.1 1.1 manje od proseka za Zima ...18.0 0.5 manje od proseka za Proleće ...29.3* 1 više od proseka za Leto ...21.1* 3.1 više od proseka za Jesen ...16.9*0.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20185.3* 0.8 manje od proseka za Zima ...19.8 1.3 više od proseka za Proleće ...28.5* 0.2 više od proseka za Leto ...18.7* 0.6 više od proseka za Jesen ...19.9*2.7 više od proseka za yearly ...
prosek6.2 18.5 28.3 18.0 17.2
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2020 / Nov 20213.1* 1.1 više od proseka za Zima ...---------3.1*8.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20203.1 1.1 više od proseka za Zima ...11.3 0.7 manje od proseka za Proleće ...20.1* 1.3 manje od proseka za Leto ...7.0* 4.7 manje od proseka za Jesen ...10.4*0.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20191.0 1 manje od proseka za Zima ...11.4 0.6 manje od proseka za Proleće ...22.9* 1.5 više od proseka za Leto ...14.5* 2.8 više od proseka za Jesen ...11.1*0.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.8* 1.2 manje od proseka za Zima ...13.2 1.2 više od proseka za Proleće ...21.4*  11.8* 0.1 više od proseka za Jesen ...13.4*2.1 više od proseka za yearly ...
prosek2.0 12.0 21.4 11.7 11.3
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 20210.4* 1.8 više od proseka za Zima ...---------0.4*5.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020-0.4 1 više od proseka za Zima ...5.3 0.8 manje od proseka za Proleće ...13.7* 1.3 manje od proseka za Leto ...3.3* 3.3 manje od proseka za Jesen ...5.3*0.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019-2.6 1.2 manje od proseka za Zima ...5.5 0.6 manje od proseka za Proleće ...16.5* 1.5 više od proseka za Leto ...8.9* 2.3 više od proseka za Jesen ...5.9*0.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018-2.6* 1.2 manje od proseka za Zima ...7.5 1.4 više od proseka za Proleće ...15.0*  6.5* 0.1 manje od proseka za Jesen ...8.0*1.8 više od proseka za yearly ...
prosek-1.4 6.1 15.0 6.6 6.2
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 2021-11.2----------11.2
Dec 2019 / Nov 2020-8.7-3.10.0-5.4-8.7
Dec 2018 / Nov 2019-11.3-3.30.00.4-11.3
Dec 2017 / Nov 2018-11.2-14.00.0-8.3-14.0
Min-11.3 -14.0 0.0 -8.3 -14.0
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.